Informace k platbě členských příspěvků za rok 2021

I přes to, že jsme se doposud nemohli setkat na valné hromadě, je potřeba co nejdříve uhradit členské příspěvky za rok 2021 a to 100 Kč za člena, kromě dětí do 15 let. Odvody na okresní sdružení za všechny členy již byly řádně odvedeny.

Pro to přinášíme následující informace o možnosti platby:

  • Členské příspěvky bude možné uhradit bankovním převodem na účet 115-1662530267/0100 . Je možné zaplatit i za více členů jedním převodem, v tom případě napište všechny členy, za které platíte do zprávy pro příjemce
  • Po předchozí domluvě osobní platbou u pokladníka sboru pana Kozáka Tel.608253884

Jednotlivé konkrétní částky k zaplacení budeme rozesílat formou SMS. Pokud je u sboru více členů z jedné domácnosti, bude zaslána souhrnná informace o platbě jednomu členu z rodiny.

Pokud u některých členů bude evidován dlouhodobější dluh i na další valné hromadě sboru (zda-li ji epidemiologická situace dovolí uspořádat), jedná se o porušení stanov SDH a dotyčný může být na této schůzi vyloučen.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Komentáře nejsou povoleny.