soutěže děti

Zimní setkání 12. 3. 2016 v Nýrsku

12.3. 2016 se obě dětské skupiny zúčastnily 19. ročníku zimního setkání mladých hasičů, které se uskutečnilo v Nýrsku. Oproti  posledním letům jsme v obou skupinách sestavili po dvou družstvech. Účast družstev ve všech třech kategoriích byla mimořádná – 46 družstev starší kategorie, 41 mladší kategorie a 16 družstev přípravky . Tělocvična praskala ve švech. Děti soutěžily v sedmnácti disciplinách.  Soutěž měla  rychlý spád. Obě skupiny se poctivě připravovaly na několika schůzkách. Po letitých zkušenostech si nikdy nemůžeme být jisti, jaký bude výsledek.  Co bylo už patrné z průběhu soutěže, děti nezaváhaly v disciplinách, které jsou součástí discipliny ZPV.  Podle celkových dosažených bodů se dal čekat v obou kategoriích dobrý výsledek. Bylo ho dosaženo vyrovnanými výkony dětí v rámci družstev.  Kladně hodnotím velmi rychlé zpracování výsledků při  tak velkém počtu dětí. Bohužel opět nefungovalo ozvučení tělocvičny. Přivolání dětí na dodatkové discipliny jsme jen tak tak odezírali z úst a tušili. V tak trochu diskutabilní dodatkové disciplině o umístění jednotlivců bojovali Vráťa Týzl, který skončil třetí, David Poslík, který skončil pátý. Do dodatkové discipliny byl volán ještě Martin Kovář. Ten bohužel ihned po dokončení sedmnácti disciplin odejel. Pátá skončila i Romana Řeřichová. Oba posledně jmenovaní jsou nováčci a hned dosáhli výborného umístění. Tomáš Sláma měl ještě o půl bodu více než David Poslík a Martin Kovář, ale ve výsledcích jednotlivců vůbec není uveden. Pak už následovalo vyhlášení výsledků družstev. První a devatenácté místo u mladších dětí. První a deváté místo u starších. Po návratu jsme toto dvojité vítězství patřičně oslavili v hasičárně. Foto ve fotogalerii.

Podzimní kolo hry Plamen v Železné Rudě 2015

V sobotu 17. 10. jsme se s oběma dětskými skupinami zúčastnili podzimního kola hry Plamen. Ve starší kategorii kroužek navštěvuje devět dětí, z toho tři nově příchozí. V mladší jedenáct a také se třemi, kteří podzimní přípravu prodělali poprvé. Soutěž proběhla za chladného počasí v Železné Rudě u hotelu Belveder ( mezi sjezdovkami Belveder a Nad nádržím ). Ihned jsme se připravili na start v disciplině štafeta CTIF. Starší děti prvním pokusem mírně vylepšily tréninkové časy. Druhý pokus byl o něco pomalejší. Měl jsem možnost vidět několik tréninkových štafet mladších dětí. Byl jsem zvědav, jestli dokážou tyto výkony předvést i na soutěži. Dokázaly. Výkony některých byly skvělé. Výsledkem byl nejrychlejší čas dne. Starší děti skončily o šest setin sekundy třetí, s několikavteřinovým náskokem na čtvrtého. Spokojeni jsme odcházeli ke stanovišti ZPV. Obě skupiny sestavily pro všestrannost dvě družstva s tím, že starší doplnil jedenáctý z mladších. Ukázalo se, že jedenáctého do starší kategorie jsme vybrali správně. Bohužel spokojeni s předvedenými výkony v obou kategoriích být nemůžeme. V přípravě se děti z obou skupin zúčastnili soutěží v Chodské Lhotě a Štěpánovicích. Družstva jsme sestavili na základě předvedených výkonů a zkušeností dětí. U straších dětí ve zkušeném družstvu došlo k selhání jednoho z klíčových chlapců, do takové míry, že výsledek s připočtením trestných bodů byl horší než družstvo se třemi nováčky. Neumím si vysvětlit proč. Bylo to po soutěži v dětské lize opět selhání jednotlivce. Méně zkušené družstvo s chlapcem z mladší kategorie zaběhlo desátý čas v disciplině. U mladších dětí nebyl neúspěch tak výrazný. Bohužel nedisciplinovanost a přecenění svých dovedností vedlo k zbytečným trestným minutám a k pátému místu v disciplině. Chtěl bych omluvit naše děti za střelbu. Střílelo se na nafukovacích matracích, což považuji za neregulérní. Tím se nechci vymlouvat. Tři kolektivy se s těmito podmínkami dokázaly vyrovnat. V tomto případě rozhodovala sehranost celého družstva. Věřím, že poctivou přípravou se nám podaří podat v jarních disciplínách kvalitní výkony a napravit částečný neúspěch. Foto ve fotogalerii.

Chráněno: Členská schůze 27. 2. 2016

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Jarní kolo hry Plamen v Nýrsku 23.5.

Školní rok opět začal finišovat a sním i ročník hry Plamen 2014-2015. Jeho vyvrcholením je již tradičně jarní kolo hry Plamen. Tentokrát se konalo v Nýrsku 23.5. Trochu s obavami jsme sledovali předpověď počasí v termínu konání Plamene. Naštěstí  se předpověď nenaplnila. Soutěžili jsme za krásného počasí. Před soutěží jsem byl přítomen na několika schůzkách mladších dětí, z toho co jsem viděl, bylo jasné, že děti jsou na Plamen dobře připravené. Neopakovala se velká marodka předchozích dvou let. To u nás straších vše probíhalo mnohem složitěji. Dlouhou dobu jsme sháněli devátého  nebo devátou do party.  Tím se stal Martin Kovář, spolužák jednoho z našich kluků, který se přestěhoval do Klatov. Dříve působil v kolektivu mladých hasičů ve Vrčni.  Jsem moc rád, protože se jeví jako kluk do party, což  je pro družstvo důležité. Schůzek kroužku starších dětí se účastnilo pět až šest dětí. Někdy jsme těžko děti motivovali. Vše probíhalo s naší aktivní účastí, abychom doplnili družstvo. Těsně před soutěží nám vypadl jeden z chlapců. Opět jsme řešili doplnění družstva. Děkuji za vstřícnost vedoucí kolektivu mladých hasičů ve Švihově Milušky Šperlové, která nám velmi ochotně vyšla vstříc a zprostředkovala nám náhradu Michala Pícku. Míša se svého úkolu zhostil výborně. Měl obavy, aby nám soutěž nepokazil. Se dvěma disciplinami,  ve kterých nás doplnil neměl zkušenosti. Po pátečním tréninku vše zvládl skvěle.  Jeho výkon byl suverénní, jako kdyby se s námi připravoval celé jaro. Obě družstva mohla nacvičovat požární útok až čtyři týdny před soutěží, kvůli opravě to dříve nešlo. Vynechali jsme proto i obě možné přípravy.  Soutěž probíhala v poklidné atmosféře a měla hladký průběh. Novinkou v podmínkách Klatovska byly dvě kola požárního útoku, což velmi oceňuji. Mladší děti si zkušeně pohlídaly třetí místo z podzimního kola. Škoda přešlapu nástřikové čáry v prvním pokusu v požárního útoku. Mohlo být ještě líp. Jsem velmi rád, že děti dokázaly prodat, co umí. I družstvo starších dětí se vyvarovalo zásadních chyb a podalo zkušený výkon na hranici svých schopností. Za okolností, které soutěži předcházely, bych nevěřil tomu, že se proti podzimu posunou  ještě o příčku výš na druhé místo. Výborné umístění podtrhla ještě Eliška Kabelková obhajobou vítězství  v běhu na 60 m s překážkami v kategorii dívek. Pro Elišku Kabelkovou a Evu Brejchovou byla tato soutěž poslední v žákovské kategorii. Oběma dívkám jsme poděkovali za působení v dětském kolektivu. Elišce jsme popřáli mnoho úspěchů v dorostenecké kategorii, ve které už rok souběžně působí. Výsledky jsme s dětmi oslavili zmrzlinovým pohárem. Foto ve fotogalerii. Výsledky zde.

Zimní setkání Sušice 2015

V sobotu 7. 2. jsme odcestovali na zimní setkání mladých hasičů v Sušici. Soutěž probíhala již v tradičních disciplínách ve dvou tělocvičnách základní školy Lerchova. V mladší kategorii děti soutěžily ve dvou družstvech, starší děti sestavily jedno družstvo. Soutěže se účastnila většina kolektivů okresu cca 300-400 dětí. Z našeho kolektivu byly nejšikovnější nejmladší děti, které překvapivě dokázaly nasbírat  v soutěžních disciplínách nejvíce bodů a umístily se na 10. místě. Zkušenější družstvo mladší kategorie skončilo 13. Družstvo starší kategorie skončilo 15. Radek Sláma byl naším nejšikovnějším účastníkem, skončil na čtvrtém místě v hodnocení kategorie mladších chlapců. Na soutěž jsme se připravovali na několika schůzkách, hlavně ti méně zkušení si mohli v přípravě zopakovat spoustu hasičských zásad a dovedností.  Velmi prospěšné bylo i zopakování vybraných dopravních značek. Vím, že soutěž je plánována dopředu, ale opět proběhla v období největší vlny chřipek. Možná by stálo za úvahu posunout termín konání o kousek dopředu, protože to není poprvé. Foto ve fotogalerii.

Podzimní kolo hry Plamen Eurocamp Běšiny

V sobotu 18. 10. odpoledne jsme odcestovali s oběma družstvy dětí na podzimní kolo hry Plamen. I tentokrát soutěž probíhala za slunečného počasí, ale na rozmočené a částečně rozbahněné trati, na které už před námi soutěžilo kolem šedesáti družstev. Na obou stanovištích vše probíhalo hladce bez zdržení. Občas někdo neustál doběh svého úseku a při dobržďování upadl. Starší dětí rozběhly svůj pokus jako první. Po překonání žebříkové stěny jsem si oddechl i ostatní úseky byly běžené na jistotu. Výsledný čas byl pomalejší než jsme zvyklí, děti ale splnily úkol a zaběhly jistě. Před druhým pokusem jsme museli očistit půlspojky hadic, které byly pořádně zablácené.  Průběh druhého  pokusu  vypadal o něco lépe než první. Děti získaly sebejistotu a daly do pokusu, co umí. Dobře zaběhnutý byl i úsek rozdělovače s hadicemi až po připojení proudnice, tady jsme trochu ztratili. Výsledný čas  znamenal třetí místo v disciplině. Pak se opakovalo očištění půlspojek a nastavení přileb pro mladší děti. Těm se první pokus povedl jistě. Hodně jsme si oddechli. Děti se ještě stabilně nedokážou vyvarovat chyb. To se stalo v druhém pokusu, zdál se mi rychlejší, ale došlo k předčasnému vyběhnutí při předávce jedné z dívek. Pokus byl neplatný. Výsledné čtvrté místo bylo nadějné o sekundu horší než  třetí kolektiv Nýrska.  Přesunuli jsme se na stanoviště závodu požárnické všestrannosti na hranici plnění časového harmonogramu. Vše dopadlo dobře a na trať začaly vybíhat jednotlivé hlídky pro ZPV. Všeobecně se dá říci, že děti dobře střílely. První hlídka starších dětí doběhla se třemi trestnými body ze střelby. V tu chvíli se zdálo, že jsou první, protože měly o jedenu trestnou sekundu méně než největší soupeři.  V první hlídce jsou děti od deseti do čtnácti let a dalo se předpokládat, že soupeři budou rychlejší, což se potvrdilo u první hlídky Bystřice, která byla o dvě minuty rychlejší. Výsledek by stačil na druhé místo, jenže děti chybovaly v azimutu. Tato chyba nás odsunula na třetí místo v disciplině. Mladší družstvo začalo na střelnici velmi dobře pět trestných minut je mladší kategorii velmi dobrý výsledek. Děti dobře zvládly i další stanoviště, bohužel ztratily tři minuty při překonávání vodorovného lana a el i za špatně uvázaný uzel. I tak jejich výkon považujeme za velmi dobrý znamenal třetí  místo v disciplině a třetí místo i celkově po podzimních disciplinách hry Plamen, tak jako děti ve starší kategorii. Foto ve fotogalerii. Výsledky zde.

Memoriál Vojtěcha Babky v Běšinech

V sobotu  11. 10. jsme odcestovali s oběma skupinami dětí na druhý ročník Memoriálu Vojtěcha Babky do Eurocampu v Běšinech. Byla to naše poslední  příprava před podzimním kolem hry Plamen. Soutěže se účastnilo více kolektivů než loni. Hlavní příčinou byla pravděpodobně skutečnost, že podzimní kolo Plamene bylo za týden na stejném místě. Dalo se předpokládat, že část soutěže bude shodná s tou za týden. Přípravy využily i kolektivy mimo náš okres z Rožmitálu pod Třemšínem a  ze Staňkova. Přibyl také kolektiv ze Sušice. Soutěž začínala štafetou CTIF. Starší děti dokázaly zaběhnout druhý čas ve své kategorii. U mladších dětí chyběl Adam Augustin, ale i přes to zaběhly velmi pěkně. Potom následoval závod požárnické všestrannosti. Nejprve starší. Tentokrát se dětem nepovedlo dobře zastřílet, ze stanoviště střelby odbíhaly se sedmi trestnými minutami.  Ve zbytku soutěže se vyvarovaly dalších chyb. Celkově to stačilo na třetí místo, protože soupeři měli kvalitu. Elitní hlídka Bystřice dokázala zaběhnout bez trestných bodů a ve velmi rychlém čase. Dobře si počínaly i děti z Dešenic a Sušice. V celkovém pořadí naše děti obsadily třetí místo za dětmi s Bystřice a Dešenic.  Mladší děti udělaly na trati závodu požárnické všestrannosti více chyb. Celkově skončily sedmé.  Účast kolektivů byla velmi početná, ale přesto vše bylo až příliš zdlouhavé. Naštěstí přálo počasí. Foto ve fotogalerii.

Přípravná soutěž Štěpánovice

Následující den v neděli 28.9. jsme využili nabídku vedoucích mladých hasičů ze Štěpánovic  a odcestovali se tam se skupinou starších dětí na přípravnou soutěž. Kromě nás a pořádajících Štěpánovic přijely také kolektivy mladých hasičů ze Švihova, Dlažova a Zavlekova. Hlavním cílem této akce bylo připravit se na podzimní kolo hry Plamen. Po ukončení  působení Lucie Tůmové a Vaška Poslíka jsme museli vybrat dva nástupce pro první hlídku závodu požárnické všestrannosti. K tomu nám posloužil branný závod v Chodské Lhotě. Štěpánovice byli první příležitostí nechat vybranou pětku dětí společně pracovat a rozdělit v ní plnění úkolů. Závodu požárnické všestrannosti předcházela štafeta CTIF. V první kole se nám moc nepovedla, druhá už byla lepší. Dětem se povedl i závod požárnické všestrannosti. Abychom dali dohromady dvě družstva doplnila nás Sabča Rohrbacherová ze skupiny mladších dětí. Soutěž provázelo slunečné počasí. Domácí kolektiv pojal přípravu velmi zodpovědně, vše bylo skvěle zajištěné. Na závěr bylo pro děti připraveno občerstvení.  Pořádajícímu SDH byl chtěl poděkovat za výbornou možnost přípravy v atmosféře skutečného soutěže.

Branný závod v Chodské Lhotě

V sobotu 27. 9. ráno jsme odcestovali se skupinou starších i mladších dětí na branný závod v Chodské Lhotě.  Závodu předcházela dvoutýdenní příprava při schůzkách kroužku a u starší kategorie už jsme několikrát kombinovali nácvik požárního útoku se střelbou. Poprvé se soutěže zúčastnilo i pět dětí z mladší tréninkové skupiny. V soutěži na rozdíl od závodu požárnické všestrannosti běhají  každý sám formou časovky a na trati plní na jednotlivých stanovištích úkoly. Při nesplnění nebo chybném plnění  jsou jim připočteny k dosaženému času trestné body.  Děti byly rozděleny do kategorií. Už tradičně nejpočetnější byla nejmladší kategorie 6-10 let s počtem 35 soutěžících. Měli jsme zde pět zástupců.  Jsem velice rád, že o sobě děti daly vědět.  Sourozenci Vráťa a Eliška Týzlovi skončily těsně pod stupni vítězů na čtvrtém a pátém místě. Bohužel oba nebyly na poslední schůzce před soutěží a na trati udělaly více chyb. Připravily se tak o stupně vítězů. V kategorii 10-11 let skončila na pátém místě i Sabča Rohrbacherová , tuto kategorii vyhrál Ondra Sláma, který běžel za Svrčovec.  V kategorii 12-13 let skončil Tomáš Sláma druhý,  potvrdil svou spolehlivost,  to stejné platí o Davidu Poslíkovi, který  v kategorii 13-14 let navázal  na svoje loňské druhé místo. Ve stejné kategorii doběhla Eliška Kabelková  šestá. Tady je potřeba říci, že jsou hodnoceni hoši i dívky dohromady, což je pro dívky u strších dětí nevýhoda. To nepotvrdila Lucie Tůmová, která už s námi sice netrénuje, ale využila svých letitých zkušeností a výborné běžecké formy. Svoji kategorii 14-15 let suverénně ovládla. Za dalšími třemi hochy skončila pátá Eva Brejchová. Lucie Tůmová byla vyhlášena nejrychlejší dívkou soutěže. Dorosteneckou kategorii jsme tentokrát neobsadili, protože letní dorostenecká sezóna byla velmi pestrá a náročná. K velmi příjemné atmosféře určitě přispělo i slunečné počasí. Po skončení soutěže mohly děti využít i pouťových atrakcí. Odjížděli jsme velmi spokojeni s výsledky, kterých děti dosáhly. Soutěž už se stala pravidelnou součástí přípravy na  podzimní kolo hry Plamen. Dík za to patří pořádající SDH Chodská Lhota. Organizace soutěže byla opět perfektní,  vše mělo rychlý spád a nedocházelo k žádným přehmatům. Foto ve fotogalerii.

Páté kolo dětské hasičské ligy v Malé Vísce

Po soutěži v Rabí jsme jen těžko hledali termíny posledních společných tréninků před Malou Vískou. Nácvik deset dní před soutěží je pro nový tým dlouhá doba.  V pátek, den před soutěží nám už další trénink neumožnilo deštivé počasí.  Věděli  jsem, že to není dobře, ale nechtěli jsme riskovat zranění dětí. Sobotní počasí bylo přece jen bez deště, ale trávník na kterém se soutěžilo byl nasáklý jako houba.  Pouťový pohár proběhl v termínu 13.8. na dvou základnách. Na krajní základně předposlední kolo Pošumavské hasičské ligy dospělých a na zadní základně poslední kolo dětské hasičské ligy, střídavě děti – dospělí. Při velkém počtu soutěžících a diváků byl trávník od neustálého přecházení lidí velmi rozbahněný, bylo těžké přesunovat i stříkačkou a další vybavení. Ve starší kategorii dětí soutěžilo 12 družstev a  v mladší 9 družstev. Tentokrát vzhledem k velkému počtu soutěžních družstev jen jedním soutěžním pokusem.  I tentokrát  jsme byli  v nejsilnější sestavě . Chtěli jsme fandit na vedlejší základně běžícímu týmu Tupadel, za který běhají i tři naši nedávní mladí hasiči, jenže naše soutěžní pokusy následovaly těsně po sobě. Původně jsme měli soutěžit dříve, ale naše příprava se tentokrát protáhla. Stačili jsme zatleskat vydařenému požárnímu útoku tupadelských, ihned potom následoval náš soutěžní pokus. Při doběhu k základně uklouzl chlapec u rozdělovače, naštěstí pád ustál. Hoši rychle sešroubovali koš, ale sešroubování savic bylo pomalejší. Musel jsem déle sát, ale  výstřik vody z proudnic proběhl mezi patnáctou a šestnáctou sekundou.  Nástřik probíhal na terče sklopky, bohužel tady přišlo naše zaváhání, prostříkali jsme na pravém proudu. Výsledný čas 20,46 sekundy v této sestavě nepočítáme mezi podařené. V porovnání s loňským rokem pomalejší o 3,5 sekundy. Možná nám scházelo loňské povzbuzování Tupadelských při našem soutěžním pokusu, zejména mexická vlna .  Nebyla však možnost nápravy druhým pokusem a tak na nás zbylo nepopulární čtvrté místo. Po obměně sestavy po jarním kole, ještě nedokážou děti zabíhat stabilní časy, při tréninkovém výpadku se dalo nějaké zaváhání očekávat. I o letošních prázdninách, na rozdíl od dřívějších let jsme větší část prázdnin  věnovali přípravě požárního útoku. Zkušenosti ze všech tří soutěží jsou hlavně vkladem do jarního kola, kdy na nácvik požárního  útoku už nezbývá tolik času.  Děti skončily v celkovém hodnocení ligy na pátém místě, protože při úzkém kádru jsme dokázali sestavit družstvo jen na tři kola ligy. Všem dětem bych chtěl poděkovat za přístup a nasazení. Foto zde. Výsledky soutěže a videozáznam (u výsledkové listiny) zde.