milan brejcha

Krajské kolo v požárním sportu v Plzni.

Vítěz okresního kola v požárním sportu SDH Štěpánovice se zřekl účasti na krajském kole v požárním sportu v Plzni kvůli krytí s termínem jiné významné události jeho členů. Jako pravidelný divák krajských kol v požárním sportu jsem velmi rád, že se naši hasiči z druhého místa v okrese rozhodli zúčastnit krajského kola.  Tato příležitost se už nemusí opakovat. Znamenalo to vzít na sebe zodpovědnost a pokusit se sestavit tým, který se dokáže zhostit tohoto úkolu. Po sobotním okresním kole následovala krátká nedělní schůzka, na které vybrali naše zástupce do družstva, kterými byli Pavel Brejcha, Štěpán Bureš, Roman Goč a Václav Kašpárek. Naše hasiče bylo potřeba doplnit o další schopné členy z jiných sborů. Toto zajistili Václav Voráček ml. a Zdeněk Baumruk. Tým byl doplněn Petrem Grasslem z  SDH Bystřice, Tomášem Kučerou a Pavlem Pošarem z SDH Dehtín, Petrem Kantou a Lukášem Bláhou z SDH Mochtín a Lukášem Křesťanem z SDH Štěpánovice. Termín přípravy na krajské kolo byl zkrácen tím, že naše muže před tím čekalo vyřazovací kolo v požární klasice v Mochtíně, na které bylo potřeba se také připravit. Společný tým stihl jeden trénink požárního útoku v Mochtíně a jeden trénink stovek a zkoušku předávek na ovále v Domažlicích. Společnou přípravu organizoval Zdeněk Baumruk. Připravit se na soutěž v takto krátkém časovém úseku není jednoduché, vše ztěžovala různorodá sestava družstva. Všichni soutěžící už jsou zkušenými hasiči, což dokázali celkovým třetím místem. Všem, kteří se na tom  podíleli děkujeme za reprezentaci sboru i okresu Klatovy.                                                                                                                                           Krajského kola se ještě z řad našich členů zúčastnili Luboš Tůma v družstvu mužů SDH Žebnice a Lucie Tůmová v družstvu žen SDH Chválenice viz foto a video.

 

Zimní setkání mladých hasičů Kašperské Hory

18.2. ráno jsme odcestovali společně s dětmi ze Svrčovce na zimní setkání mladých hasičů do Kašperských Hor. Několikrát v posledních letech zimní setkání probíhala střídavě v Nýrsku a Sušici. Musím říci, že to byla příjemná změna. Ač sportovní hala nevypadala tak velká, poskytla soutěžícím i doprovodu velmi pěkné zázemí. Po loňské rekordní účasti jsme se trochu děsili, co bude následovat letos. Na první pohled bylo jasné, že letos bude účast znatelně menší. Soutěž probíhala v období maškarních bálů a některé  kolektivy kvůli tomu nepřijely. Ubylo i soutěžních disciplin. Z dětí jsme sestavili dvě družstva pro starší kategorii a jedno neúplné mladší družstvo. Soutěž měla rychlý spád, jen u několika stanovišť se vytvořila delší fronta. Starší děti vytvořily družstvo dívek a chlapců. Dívkách se zprvu moc nedařilo.  Děvčata se ale postupně se dostala do rytmu. Výsledkem bylo patnácté místo z 36 zúčastněných družstev. Bodový součet chlapců nebyl na první pohled závratně vysoký, ale ubylo disciplin a ukázalo se, že chlapci dokázaly s náskokem ve své kategorii zvítězit. Velkou předností chlapeckého družstva byla vyrovnanost jeho členů.  Mladší družstvo bylo jen čtyřčlenné, což ho poškodilo v celkových výsledcích. Při vyhlašování výsledků byla hala ozvučena a nebylo potřeba děti pořád uklidňovat z důvodů, že nic neslyšely a po chvíli začaly zlobit. Do výsledků jednotlivců z našich dětí  promluvila Nicol Josefíková, která se umístila ne pěkném druhém místě v kategorii starších děvčat, Ondra Sláma skončil čtvrtý v kategorii starších chlapců. Po vyhlášení výsledků jsme se cestou zpět zastavili na zmrzlinový pohár.

Jarní kolo hry Plamen 21. 5. 2016

V sobotu 21.5. ráno jsme odcestovali se všemi zdravými dětmi do Malého Boru. Tento velmi pěkný sportovní areál už známe z ročníku 2012, máme na něj ty nejlepší vzpomínky. I proto jsem se na soutěž těšil. První kolektivní disciplinu měly mladší i starší děti naplánovánu na 12, 15. Po zahájení soutěže a oschnutí trávníku jsme se odebrali do prostoru discipliny běh na 60 metrů s překážkami. Zde soutěžily tři děti mladší kategorie. U všech tří dětí jsem byl mile překvapen provedením jejich prvního soutěžního kola. Ve druhém se dokázaly ještě zlepšit. Nechtěl jsem věřit, že tohle dokázaly po dvou trénincích  s vedoucím dorostu. Výsledkem bylo vítězství Vráti Týzla a druhé místo Davida Taliána v kategorii mladších chlapců. Druhé místo obsadila i Eliška Týzlová v mladších dívkách. Pak nás čekal ještě dlouhý čas do startu první discipliny, kterou byla štafeta požárních dvojic. Dohodli jsme se, že všechny discipliny poběží nejdříve starší děti. Měl jsem z této discipliny trochu obavy, protože v posledním tréninku se nám nepovedla. Díky marodce jsme  udělali změny v sestavě bez možnosti si vše vyzkoušet. Velmi mile mě překvapilo nasazení dětí, které často chybělo v přípravě. Tady bylo vše jinak. Zajišťovací čtveřice splnila svůj úkol a  rychlejší čtyřka mohla běžet na krev.  Děti výborně zvládly i technické provedení.  To bylo rozhodujícím faktorem pro vítězství v disciplině. Vše se opakovalo v provedení mladších dětí. I zde předvedený výkon znamenal vítězství v disciplině. Ihned jsme se přesunuli na stanoviště štafety 4 x 60 metrů. Provedení v obou kategoriích bylo podobné. Zajišťovací štafety zaběhly pěkné pokusy. Velmi pěkně rozběhnuté byly i tři úseky v rychlejších štafetách. U starších chlapec na čtvrtém úseku špatně chytil půlspojku levé hadice. To ho rozhodilo natolik, že nemohl zapojit rozdělovač. Ztráta několika sekund nás odsunula na 8. místo v disciplině. U mladší kategorie se nepovedl spoj hadice s rozdělovačem. Přes více než sekundové zpoždění díky skvěle zaběhnuté štafetě mladší děti dokázaly disciplinu opět vyhrát. Po výměně potřebného materiálu jsme se přesunuli na stanoviště požárního útoku. Ve starších dětech jsme zde díky neúčasti jednoho z chlapců museli udělat změnu v sestavě.  Po startu hoši tvořící přívodní vedení měli vše bleskově spojeno , voda šla velmi rychle ze stroje. Stál jsem vedle strojníka, ani jeden jsme neviděli dívku připojující hadici B ke stroji, v témže okamžiku, kdy voda šla ze stroje, spoj se napoprvé nepovedl, naštěstí za pomoci jednoho z chlapců spoj dotáhli a měli jsme první platný pokus, sice třicetisekundový. Bylo to důležité pro psychiku. Na témže stanovišti běžely mladší děti. I oni sešroubovaly rychle přívodní vedení. Voda šla k proudům. Jedna z dívek nestačila doběhnout k nástřikové čáře. Stříkala z větší vzdálenosti, což nástřik prodloužilo. Výsledkem byl čas 31,23 sekundy, který znamenal při velké vyrovnanosti čtvrté místo. Starší děti se připravovali na druhé základně na svůj druhý pokus. Snažili jsme se je uklidnit, aby byly schopné zaběhnout svůj standard. To se také stalo, časem 25,57 sekundy obsadily čtvrté místo v disciplině. Při druhém pokusu mladších dětí došlo ke zdržení při šroubování koše. Výsledný čas byl o tři sekundy horší než první kolo. Jako úplně poslední soutěžící jsme se odebrali ke stanovišti závěrečné discipliny – útoku CTIF.  Nástup starších dětí proběhl až za hadicemi, což bylo pro děti nezvyklé. Dokázaly se s tímto vyrovnat a  nezmatkovaly.  Nesledoval jsem průběžný čas, ale dával pozor na přidělení trestných bodů. Všichni překonali vodní příkop a hadicové vedení bylo bez překrutů.  Nulové trestné body byly skvělou informací.  Děti zakončily soutěž druhým místem v disciplině. U mladších dětí byla bohužel situace jiná. Problematický byl už nástup. Vše pokračovalo záměnou stanovišť u džberovky a končilo dvěma chybně zavázanými uzly. Deváté místo v disciplině vzalo naději zvítězit v tomto ročníku hry Plamen v mladší kategorii. Jestliže ve dvou předchozích ročnících mladší děti tuto disciplinu zvládly dobře, tentokrát propadly.  Starší děti neměly takový běžecký potenciál. Několik dní před soutěží navíc onemocněl nejrychlejší běžec. Neměli jsme možnost některé změny vůbec vyzkoušet. Dětem patří dík za to, že se s tímto dokázaly vyrovnat. Podaly spolehlivé výkony bez zásadních chyb. V rozhodujících momentech měly i potřebné štěstíčko.  Obě skupiny dosáhly na medaili a navázaly na výsledky loňského roku. Většinu mladších dětí čeká přechod do starší kategorie a celkově se změní  fungování kroužku. Pro nácvik požárního útoku jsou důležité nástřikové terče. Za jejich opravu v počátku přípravy děkuji Zdeňku Baumrukovi.

Zimní setkání 12. 3. 2016 v Nýrsku

12.3. 2016 se obě dětské skupiny zúčastnily 19. ročníku zimního setkání mladých hasičů, které se uskutečnilo v Nýrsku. Oproti  posledním letům jsme v obou skupinách sestavili po dvou družstvech. Účast družstev ve všech třech kategoriích byla mimořádná – 46 družstev starší kategorie, 41 mladší kategorie a 16 družstev přípravky . Tělocvična praskala ve švech. Děti soutěžily v sedmnácti disciplinách.  Soutěž měla  rychlý spád. Obě skupiny se poctivě připravovaly na několika schůzkách. Po letitých zkušenostech si nikdy nemůžeme být jisti, jaký bude výsledek.  Co bylo už patrné z průběhu soutěže, děti nezaváhaly v disciplinách, které jsou součástí discipliny ZPV.  Podle celkových dosažených bodů se dal čekat v obou kategoriích dobrý výsledek. Bylo ho dosaženo vyrovnanými výkony dětí v rámci družstev.  Kladně hodnotím velmi rychlé zpracování výsledků při  tak velkém počtu dětí. Bohužel opět nefungovalo ozvučení tělocvičny. Přivolání dětí na dodatkové discipliny jsme jen tak tak odezírali z úst a tušili. V tak trochu diskutabilní dodatkové disciplině o umístění jednotlivců bojovali Vráťa Týzl, který skončil třetí, David Poslík, který skončil pátý. Do dodatkové discipliny byl volán ještě Martin Kovář. Ten bohužel ihned po dokončení sedmnácti disciplin odejel. Pátá skončila i Romana Řeřichová. Oba posledně jmenovaní jsou nováčci a hned dosáhli výborného umístění. Tomáš Sláma měl ještě o půl bodu více než David Poslík a Martin Kovář, ale ve výsledcích jednotlivců vůbec není uveden. Pak už následovalo vyhlášení výsledků družstev. První a devatenácté místo u mladších dětí. První a deváté místo u starších. Po návratu jsme toto dvojité vítězství patřičně oslavili v hasičárně. Foto ve fotogalerii.

Podzimní kolo hry Plamen v Železné Rudě 2015

V sobotu 17. 10. jsme se s oběma dětskými skupinami zúčastnili podzimního kola hry Plamen. Ve starší kategorii kroužek navštěvuje devět dětí, z toho tři nově příchozí. V mladší jedenáct a také se třemi, kteří podzimní přípravu prodělali poprvé. Soutěž proběhla za chladného počasí v Železné Rudě u hotelu Belveder ( mezi sjezdovkami Belveder a Nad nádržím ). Ihned jsme se připravili na start v disciplině štafeta CTIF. Starší děti prvním pokusem mírně vylepšily tréninkové časy. Druhý pokus byl o něco pomalejší. Měl jsem možnost vidět několik tréninkových štafet mladších dětí. Byl jsem zvědav, jestli dokážou tyto výkony předvést i na soutěži. Dokázaly. Výkony některých byly skvělé. Výsledkem byl nejrychlejší čas dne. Starší děti skončily o šest setin sekundy třetí, s několikavteřinovým náskokem na čtvrtého. Spokojeni jsme odcházeli ke stanovišti ZPV. Obě skupiny sestavily pro všestrannost dvě družstva s tím, že starší doplnil jedenáctý z mladších. Ukázalo se, že jedenáctého do starší kategorie jsme vybrali správně. Bohužel spokojeni s předvedenými výkony v obou kategoriích být nemůžeme. V přípravě se děti z obou skupin zúčastnili soutěží v Chodské Lhotě a Štěpánovicích. Družstva jsme sestavili na základě předvedených výkonů a zkušeností dětí. U straších dětí ve zkušeném družstvu došlo k selhání jednoho z klíčových chlapců, do takové míry, že výsledek s připočtením trestných bodů byl horší než družstvo se třemi nováčky. Neumím si vysvětlit proč. Bylo to po soutěži v dětské lize opět selhání jednotlivce. Méně zkušené družstvo s chlapcem z mladší kategorie zaběhlo desátý čas v disciplině. U mladších dětí nebyl neúspěch tak výrazný. Bohužel nedisciplinovanost a přecenění svých dovedností vedlo k zbytečným trestným minutám a k pátému místu v disciplině. Chtěl bych omluvit naše děti za střelbu. Střílelo se na nafukovacích matracích, což považuji za neregulérní. Tím se nechci vymlouvat. Tři kolektivy se s těmito podmínkami dokázaly vyrovnat. V tomto případě rozhodovala sehranost celého družstva. Věřím, že poctivou přípravou se nám podaří podat v jarních disciplínách kvalitní výkony a napravit částečný neúspěch. Foto ve fotogalerii.

Jarní kolo hry Plamen v Nýrsku 23.5.

Školní rok opět začal finišovat a sním i ročník hry Plamen 2014-2015. Jeho vyvrcholením je již tradičně jarní kolo hry Plamen. Tentokrát se konalo v Nýrsku 23.5. Trochu s obavami jsme sledovali předpověď počasí v termínu konání Plamene. Naštěstí  se předpověď nenaplnila. Soutěžili jsme za krásného počasí. Před soutěží jsem byl přítomen na několika schůzkách mladších dětí, z toho co jsem viděl, bylo jasné, že děti jsou na Plamen dobře připravené. Neopakovala se velká marodka předchozích dvou let. To u nás straších vše probíhalo mnohem složitěji. Dlouhou dobu jsme sháněli devátého  nebo devátou do party.  Tím se stal Martin Kovář, spolužák jednoho z našich kluků, který se přestěhoval do Klatov. Dříve působil v kolektivu mladých hasičů ve Vrčni.  Jsem moc rád, protože se jeví jako kluk do party, což  je pro družstvo důležité. Schůzek kroužku starších dětí se účastnilo pět až šest dětí. Někdy jsme těžko děti motivovali. Vše probíhalo s naší aktivní účastí, abychom doplnili družstvo. Těsně před soutěží nám vypadl jeden z chlapců. Opět jsme řešili doplnění družstva. Děkuji za vstřícnost vedoucí kolektivu mladých hasičů ve Švihově Milušky Šperlové, která nám velmi ochotně vyšla vstříc a zprostředkovala nám náhradu Michala Pícku. Míša se svého úkolu zhostil výborně. Měl obavy, aby nám soutěž nepokazil. Se dvěma disciplinami,  ve kterých nás doplnil neměl zkušenosti. Po pátečním tréninku vše zvládl skvěle.  Jeho výkon byl suverénní, jako kdyby se s námi připravoval celé jaro. Obě družstva mohla nacvičovat požární útok až čtyři týdny před soutěží, kvůli opravě to dříve nešlo. Vynechali jsme proto i obě možné přípravy.  Soutěž probíhala v poklidné atmosféře a měla hladký průběh. Novinkou v podmínkách Klatovska byly dvě kola požárního útoku, což velmi oceňuji. Mladší děti si zkušeně pohlídaly třetí místo z podzimního kola. Škoda přešlapu nástřikové čáry v prvním pokusu v požárního útoku. Mohlo být ještě líp. Jsem velmi rád, že děti dokázaly prodat, co umí. I družstvo starších dětí se vyvarovalo zásadních chyb a podalo zkušený výkon na hranici svých schopností. Za okolností, které soutěži předcházely, bych nevěřil tomu, že se proti podzimu posunou  ještě o příčku výš na druhé místo. Výborné umístění podtrhla ještě Eliška Kabelková obhajobou vítězství  v běhu na 60 m s překážkami v kategorii dívek. Pro Elišku Kabelkovou a Evu Brejchovou byla tato soutěž poslední v žákovské kategorii. Oběma dívkám jsme poděkovali za působení v dětském kolektivu. Elišce jsme popřáli mnoho úspěchů v dorostenecké kategorii, ve které už rok souběžně působí. Výsledky jsme s dětmi oslavili zmrzlinovým pohárem. Foto ve fotogalerii. Výsledky zde.

Zimní setkání Sušice 2015

V sobotu 7. 2. jsme odcestovali na zimní setkání mladých hasičů v Sušici. Soutěž probíhala již v tradičních disciplínách ve dvou tělocvičnách základní školy Lerchova. V mladší kategorii děti soutěžily ve dvou družstvech, starší děti sestavily jedno družstvo. Soutěže se účastnila většina kolektivů okresu cca 300-400 dětí. Z našeho kolektivu byly nejšikovnější nejmladší děti, které překvapivě dokázaly nasbírat  v soutěžních disciplínách nejvíce bodů a umístily se na 10. místě. Zkušenější družstvo mladší kategorie skončilo 13. Družstvo starší kategorie skončilo 15. Radek Sláma byl naším nejšikovnějším účastníkem, skončil na čtvrtém místě v hodnocení kategorie mladších chlapců. Na soutěž jsme se připravovali na několika schůzkách, hlavně ti méně zkušení si mohli v přípravě zopakovat spoustu hasičských zásad a dovedností.  Velmi prospěšné bylo i zopakování vybraných dopravních značek. Vím, že soutěž je plánována dopředu, ale opět proběhla v období největší vlny chřipek. Možná by stálo za úvahu posunout termín konání o kousek dopředu, protože to není poprvé. Foto ve fotogalerii.

Podzimní kolo hry Plamen Eurocamp Běšiny

V sobotu 18. 10. odpoledne jsme odcestovali s oběma družstvy dětí na podzimní kolo hry Plamen. I tentokrát soutěž probíhala za slunečného počasí, ale na rozmočené a částečně rozbahněné trati, na které už před námi soutěžilo kolem šedesáti družstev. Na obou stanovištích vše probíhalo hladce bez zdržení. Občas někdo neustál doběh svého úseku a při dobržďování upadl. Starší dětí rozběhly svůj pokus jako první. Po překonání žebříkové stěny jsem si oddechl i ostatní úseky byly běžené na jistotu. Výsledný čas byl pomalejší než jsme zvyklí, děti ale splnily úkol a zaběhly jistě. Před druhým pokusem jsme museli očistit půlspojky hadic, které byly pořádně zablácené.  Průběh druhého  pokusu  vypadal o něco lépe než první. Děti získaly sebejistotu a daly do pokusu, co umí. Dobře zaběhnutý byl i úsek rozdělovače s hadicemi až po připojení proudnice, tady jsme trochu ztratili. Výsledný čas  znamenal třetí místo v disciplině. Pak se opakovalo očištění půlspojek a nastavení přileb pro mladší děti. Těm se první pokus povedl jistě. Hodně jsme si oddechli. Děti se ještě stabilně nedokážou vyvarovat chyb. To se stalo v druhém pokusu, zdál se mi rychlejší, ale došlo k předčasnému vyběhnutí při předávce jedné z dívek. Pokus byl neplatný. Výsledné čtvrté místo bylo nadějné o sekundu horší než  třetí kolektiv Nýrska.  Přesunuli jsme se na stanoviště závodu požárnické všestrannosti na hranici plnění časového harmonogramu. Vše dopadlo dobře a na trať začaly vybíhat jednotlivé hlídky pro ZPV. Všeobecně se dá říci, že děti dobře střílely. První hlídka starších dětí doběhla se třemi trestnými body ze střelby. V tu chvíli se zdálo, že jsou první, protože měly o jedenu trestnou sekundu méně než největší soupeři.  V první hlídce jsou děti od deseti do čtnácti let a dalo se předpokládat, že soupeři budou rychlejší, což se potvrdilo u první hlídky Bystřice, která byla o dvě minuty rychlejší. Výsledek by stačil na druhé místo, jenže děti chybovaly v azimutu. Tato chyba nás odsunula na třetí místo v disciplině. Mladší družstvo začalo na střelnici velmi dobře pět trestných minut je mladší kategorii velmi dobrý výsledek. Děti dobře zvládly i další stanoviště, bohužel ztratily tři minuty při překonávání vodorovného lana a el i za špatně uvázaný uzel. I tak jejich výkon považujeme za velmi dobrý znamenal třetí  místo v disciplině a třetí místo i celkově po podzimních disciplinách hry Plamen, tak jako děti ve starší kategorii. Foto ve fotogalerii. Výsledky zde.

Memoriál Vojtěcha Babky v Běšinech

V sobotu  11. 10. jsme odcestovali s oběma skupinami dětí na druhý ročník Memoriálu Vojtěcha Babky do Eurocampu v Běšinech. Byla to naše poslední  příprava před podzimním kolem hry Plamen. Soutěže se účastnilo více kolektivů než loni. Hlavní příčinou byla pravděpodobně skutečnost, že podzimní kolo Plamene bylo za týden na stejném místě. Dalo se předpokládat, že část soutěže bude shodná s tou za týden. Přípravy využily i kolektivy mimo náš okres z Rožmitálu pod Třemšínem a  ze Staňkova. Přibyl také kolektiv ze Sušice. Soutěž začínala štafetou CTIF. Starší děti dokázaly zaběhnout druhý čas ve své kategorii. U mladších dětí chyběl Adam Augustin, ale i přes to zaběhly velmi pěkně. Potom následoval závod požárnické všestrannosti. Nejprve starší. Tentokrát se dětem nepovedlo dobře zastřílet, ze stanoviště střelby odbíhaly se sedmi trestnými minutami.  Ve zbytku soutěže se vyvarovaly dalších chyb. Celkově to stačilo na třetí místo, protože soupeři měli kvalitu. Elitní hlídka Bystřice dokázala zaběhnout bez trestných bodů a ve velmi rychlém čase. Dobře si počínaly i děti z Dešenic a Sušice. V celkovém pořadí naše děti obsadily třetí místo za dětmi s Bystřice a Dešenic.  Mladší děti udělaly na trati závodu požárnické všestrannosti více chyb. Celkově skončily sedmé.  Účast kolektivů byla velmi početná, ale přesto vše bylo až příliš zdlouhavé. Naštěstí přálo počasí. Foto ve fotogalerii.

Přípravná soutěž Štěpánovice

Následující den v neděli 28.9. jsme využili nabídku vedoucích mladých hasičů ze Štěpánovic  a odcestovali se tam se skupinou starších dětí na přípravnou soutěž. Kromě nás a pořádajících Štěpánovic přijely také kolektivy mladých hasičů ze Švihova, Dlažova a Zavlekova. Hlavním cílem této akce bylo připravit se na podzimní kolo hry Plamen. Po ukončení  působení Lucie Tůmové a Vaška Poslíka jsme museli vybrat dva nástupce pro první hlídku závodu požárnické všestrannosti. K tomu nám posloužil branný závod v Chodské Lhotě. Štěpánovice byli první příležitostí nechat vybranou pětku dětí společně pracovat a rozdělit v ní plnění úkolů. Závodu požárnické všestrannosti předcházela štafeta CTIF. V první kole se nám moc nepovedla, druhá už byla lepší. Dětem se povedl i závod požárnické všestrannosti. Abychom dali dohromady dvě družstva doplnila nás Sabča Rohrbacherová ze skupiny mladších dětí. Soutěž provázelo slunečné počasí. Domácí kolektiv pojal přípravu velmi zodpovědně, vše bylo skvěle zajištěné. Na závěr bylo pro děti připraveno občerstvení.  Pořádajícímu SDH byl chtěl poděkovat za výbornou možnost přípravy v atmosféře skutečného soutěže.