admin

Platba členských poplatků

Hezký den všem.

V letošním roce došlo k navýšení členských příspěvků ze strany SH ČMS na 150 Kč u dospělých členů a 100 Kč u dětí.

Členové výboru odsouhlasili platbu 200 Kč od dospělého člena. Od mládeže a dětí v letošním roce členské příspěvky nebudeme vybírat.

Platba bude možná 13.1. na výroční valné hromadě sboru, nebo členské příspěvky bude možné uhradit bankovním převodem na účet 115-1662530267/0100 . Je možné zaplatit i za více členů jedním převodem, v tom případě napište všechny členy, za které platíte do zprávy pro příjemce.

Pro snadnější platbu přikládáme QR kód.

Letní valná hromada sboru

Poslední dva roky nám Covid neumožnil uspořádat řádnou valnou hromadu plánovanou vždy na první polovinu ledna. Ihned po druhé zmařené valné hromadě vznikl nápad uspořádat náhradní v příznivější době. Vybrán byl termín, ve kterém poslední roky pravidelně pořádáme sportovní odpoledne spojené s pečením prasete. Obojí jsme se rozhodli spojit dohromady. Na 16. 7. 2022 jsme pozvali členy, abychom se konečně sešli ve větším počtu než je běžné při výborových a členských schůzích. Příprava znamenala mnoho úsilí aktivní skupiny členů, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu. V první řadě organizačně, následně i fyzicky. Vždyť se jednalo se o regulérní kulturní akci uspořádanou na hřišti v Malechově. Od 15 hodin mohly děti řádit na skákacích hradech. Jejich hojná účast mě mile překvapila.
Od 17 hodin proběhla valná hromada sboru. Starosta sboru Jan Augustin přivítal členky a členy sboru a hosty. Valné hromady se zúčastnili okrskový starosta Jiří Šmídl a zástupci ze Svrčovce. Seznámil přítomné s navrženým programem, který byl členskou základnou odhlasován. Jan Augustin shrnul dění ve sboru i v obci od poslední valné hromady, která se konala 10. 1. 2020. Seznámil přítomné s výsledky jednání výborových schůzí, které probíhaly téměř nepřetržitě v průběhu celých dvou a půl roku. Z pravidelné činnosti oproti předchozím letům ubyla sportovní. Díky celoplošným opatřením ji nebylo možné zachovat. Zmínil ale úspěšné sportovní výsledky letošního roku. Ostatní činnost jsme se snažili udržet na stejné úrovni. Kladně ocenil přístup zastupitelů a zaměstnanců obce pro pořízení nového dodávkového automobilu. V závěru své zprávy poděkoval členům sboru za práci pro sbor, popřál hodně zdraví, pohody a elánu do další činnosti.
Dalším, kdo vystoupil na valné hromadě byl pokladník sboru Jan Kozák. Seznámil členy s aktuálním stavem financí. Ze zprávy je patrné, že díky sběru elektroodpadu a železného šrotu je finanční situace u sboru příznivá.
Následujícím bodem programu bylo ocenění jubilantů, kteří letos oslaví kulaté narozeniny. Starosta sboru předal Karlu Dleskovi, Janu Kozákovi a Josefu Maršálkovi dárkové balíčky, poděkoval za práci pro sbor a popřál pevné zdraví. Dále vyzval paní Bohumilu Bártovou, Pavlu Šťastnou. Oběma poděkoval za práci pro sbor a předal květinu. Nejsou členkami a přesto pomáhají při úklidu obecních prostor. Pavla Šťastná významně pomohla i v jednáních pro získání nového dodávkového automobilu. Kytičku předal i pro Hanu Bártovou, která sboru vyřizuje ekonomické záležitosti.
Následovala diskuse. Za SDH Svrčovec Zdeněk Sláma poděkoval za pozvání na valnou hromadu a popřál přítomným hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho úspěchů v hasičské činnosti. Druhým diskutujícím byl okrskový starosta Jiří Šmídl. Poděkoval našim členům za odvedenou práci. Náš sbor hodnotil jako nejaktivnější v okrsku. Poděkoval za naši účast na okrskovém kole v Dolanech v obou kategoriích i s ukázkou požárního útoku v požárním sportu. Zmínil slabou účast soutěžních družstev v Dolanech. Jako jediní z našeho okrsku jsme soutěžili i na vyřazovacím kole v Mochtíně. Zmínil shromáždění delegátů zástupců sborů okresu Klatovy, které se uskutečnilo loni na podzim. Pohovořil i o výhledovém navýšení členských příspěvků. Také zdůraznil nutnost registrace všech sborů u Národní sportovní agentury – instituce přidělující finanční prostředky pro činnost sborů dobrovolných hasičů. V letošním roce došlo k citelnému snížení finančních prostředků pro činnost sborů. Finanční prostředky krajského sdružení nebudou stačit na pokrytí plánovaných akcí plzeňského kraje. Zmínil i poměr rozdělení finančních prostředků okresního sdružení hasičů. 30 % okresnímu sdružení a 70% sborům dobrovolných hasičů na překážky, nájmy a dotace apod. Poděkoval zaměstnancům Obce Dolany a zastupitelům za vstřícný přístup k spolkové činnosti. V závěru popřál přítomným příjemné odpoledne a večer. Na závěr valné hromady Jan Augustin nastínil nejbližší akce, které ve sboru chceme uskutečnit – účast na Pytlovské kádi, návštěvu družebního sboru z Graflingu, podzimní výlet a obnovení činnosti kroužku mladých hasičů při SDH. Svou řeč ukončil pozváním na večeři z grilu a pozval přítomné na produkci hudebních skupin Metalíza a Pepper.
I volná zábava za doprovodu obou kapel probíhala v příjemně poklidném duchu. Vždyť s mnohými jsme neměli delší dobu možnost se takto setkat. Bohužel hudební produkce byla ukončena předčasně díky stížnosti občanů obce na přílišný hluk. To pak poznamenalo i dřívější odchod přítomných.
V průběhu odpoledne měli přítomní možnost prohlédnout si nově pořízený dodávkový automobil GAZ Next.

pár fotek od kapely: https://eu.zonerama.com/Metaliza/Album/8729084

Návštěva partnerského sboru v Graflingu

SDH plánuje návštěvu partnerského sboru hasičů v Graflingu u příležitosti jejich oslav 150 + 1 rok.

Společný odjezd je možný buď to, v sobotu po obědě hasičskou dodávkou s přespáním ve vlastním stanu do neděle a návratem ve večerních hodinách, zájemci se mohou hlásit u Jana Augustina nebo Václava Voráčka.

Nebo je možné jet v neděli ráno, zájemci se hlásí na OÚ Dolany.

Krajské kolo v požárním sportu Stříbro 26. 6. 2022

Krajské kolo v požárním sportu Stříbro 26. 6. 2022

Družstvo našich mladých mužů ve složení : Luboš Tůma, Pavel Brejcha, Vratislav Týzl, David Talián, Adam Augustin, Václav Voráček a Roman Goč doplněné o Lukáše Křesťana z SDH Štěpánovice, Petra Kantu z SDH Mochtín a Ondřeje Svobodu z SDH Švihov soutěžilo na krajském kole v požárním sportu 26. 6. 2022 ve Stříbře. Díky požární klasice, která je hlavní disciplinou okresu Klatovy měli kluci týden na to, aby se společně secvičili. Při nácviku se dokázali stmelit v dobrou partu. Vzájemně si pomáhali a podporovali se. Přenosná požární stříkačka na pátečním tréninku fungovala bez problémů a kluci opět vyladili i nabírání vody. Kvůli nedělnímu krajskému kolu odmítli vybojovaný postup do okresního kola požární klasiky, které se konalo v sobotu v Bystřici. Jenže pět členů tohoto týmu se stejně soutěže účastnilo ve svých domovských klubech a tři naši podpořili jiné týmy. V neděli společně odjeli do Stříbra. Na zdejším atletickém stadiónu TJ Baník Stříbro se soutěž konala. V kategoriích mužů a žen soutěžila shodně čtyři družstva. Velkým překvapením pro mne byla neúčast družstev mužů a žen z Plzně- severu. Vždycky kvalitně připravených, aspirujících na postup na mistrovství republiky. Naši muži soutěžili se startovním číslem 3. Ještě před soutěží si znovu vyzkoušeli předávky pro štafetu 4×100 m. Ta byla první disciplinou. Muži sestavili dvě štafety. První ve složení: Petr Kanta, David Talián, Ondra Svoboda, Adam Augustin. tato čtveřice předvedla jistý pokus, který byl platný s dobrými předávkami v čase 69,30 sek. V průběžném pořadí znamenala třetí místo. Druhá štafeta ve složení: Pavel Brejcha, Vráťa Týzl, Luboš Tůma a Lukáš Křesťan mohla díky platné první štafetě běžet naplno a pokusit se atakovat nejrychlejší štafetu. To se klukům podařilo. Pěkně zaběhnutou štafetou s velmi rychlými předávkami a dobře překonanými překážkami časem 64,66 sek. se dostali do průběžného vedení. Poslední ale běželi muži z Dobřan, kteří si skvěle zaběhnutou štafetou v čase 60,29 sek. vzali vedení zpět. Druhou disciplinou mužů byl požární útok. První dobře rozběhnutý požární útok ztratili poruchou stříkačky v době, kdy už proudaři plnili nástřikové terče. Zbýval druhý pokus s vypůjčenou stříkačkou. Kluci ho naštěstí zvládli v čase 25,07sek., který znamenal třetí místo v disciplině. Požární útok vyhrálo družstvo mužů SDH Želčany(PJ), druzí skončili muži SDH Dobřany(PJ). Bylo jasné, že tato tři družstva budou bojovat o stupně vítězů. Třetí disciplinou byl běh na 100 m s překážkami. Z osmi soutěžících každého družstva se sčítá šesti nejrychlejším čas, který se porovnává s ostatními družstvy. Našim sedmi soutěžícím se podařilo v prvním rozběhu zaběhnout platný pokus, což je důležité pro možnost pokusit se druhý zaběhnout co nejrychleji. Jako v Rabí se prokázala vyrovnanost družstva, kluci díky ní obsadili druhé místo v disciplině a druzí skončili i celkově. Naší Naši mladí muži předvedli ve šech disciplinách pěkné výkony a přispěli ke kvalitě soutěže. Výborně reprezentovali náš sbor i okres Klatovy, za což jim děkujeme. Celkovým vítězem krajského kola v mužské kategorii se stalo zaslouženě družstvo SDH Dobřany. Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů na MČR v požárním sportu. V kategorii žen došlo k velikému překvapení. Ženy SDH Chválenice díky pomalému požárnímu útoku přišly o vítězství a postup na MČR, kam určitě svými výkony patří. Skvěle rozběhnutou soutěž ztratily. V tomto týmu soutěžila naše Lucie Tůmová, která běžela výborně všechny tři discipliny. V běhu na 100 m s překážkami skončila druhá. Skvělé byly výkony i dalších závodnic tohoto týmu. Soutěž ovládly hasičky SDH Bystřice(KT). Pro tyto mladé závodnice, je výsledek skvělým úspěchem. Přejeme jim mnoho úspěchů na MČR.

foto video

Elektrocentála

Z Hasičského fondu Nadace Agrofert jsme pořídili elektrocentrálu Heron. První ostrý test zařídili místní děti 🙂 Centrála bude k dispozici hasičům a občanům při dlouhodobém výpadku proudu.

Proběhlé soutěže

Po delší době se začalo zase soutěžit. Články z proběhlých soutěží jsou v rubrice soutěže dospělých a fotografie jsou v galerii.

Okresní kolo požárního sportu 2022

Mladší družstvo mužů podalo přihlášku na okresní kolo v požárním sportu. Nebyl to jejich první počin v této hasičské disciplině. Už absolvovali několik ročníků soutěže v požárním sportu. V roce 2019 dokonce reprezentovali okres Klatovy na krajském kole v Plzni (a tam rozhodně nezklamali). V sobotu 4. 6. 2022 odjeli do Rabí, kde se v místním sportovním areálu soutěž konala. Muži dorazili ve chvíli, kdy areál opouštělo mnoho družstev ženské kategorie ( ženy soutěžily dopoledne). S postupným odjezdem žen zde bohužel nastala komorní atmosféra. Dorazili už jen muži ze Štěpánovic se dvěma fanynkami. Trio soutěžních družstev doplnili domácí hasiči, kteří kromě soutěžení zajišťovali i technickou četu. Atmosféře nepomohli ani domácí fanoušci, fanynky ani několik nestranných diváků. Jednalo se jen o pár jednotlivců. Ženskou kategorii zastupovaly jen ženy SDH Bystřice. V tomto týmu soutěžila i naše hasička Eliška Týzlová. Náš tým mladých mužů doplnili při absenci nejzkušenějšího Luboše Tůmy a Štěpána Bureše dva hasiči SDH Švihov – Ondřej Svoboda a Jiří Žďárský. Po oficiálním nástupu začala soutěž disciplinou štafeta 4 x 100 m. V ní naši muži startovali druzí v pořadí. Nejdříve Roman Goč, Vratislav Týzl mladší, Pavel Brejcha a Michal Běták. Štafetu zaběhli ve výborném čase 69,51 sekundy pěkně provedenou. Druhá čtyřka běžela ve složení David Talián, Jiří Žďárský, Ondřej Svoboda a Adam Augustin. Po chybě při překonání dvoumetrové bariery v čase 79, 15 sekundy. Čas druhé štafety byl jen nepatrně horší než štafety obou našich soupeřů. Čas první čtyřky byl jasně nejrychlejší. Následovala disciplina běh na 100 m s překážkami. Z každého týmu pět soutěžících, čtyřem nejrychlejším se sčítá čas. Čtyřem našim soutěžícím nevyšel první pokus, jen Pavel Brejcha zaběhl dobře. Bohužel časomíra jeho pokus nezaznamenala a tak ho musel opakovat v závěrečném rozběhu discipliny. Druhé stovky se klukům naštěstí povedly. Soutěž byla velmi vyrovnaná. Druhého a čtvrtého dělilo pět setin sekundy. Vyrovnané bylo i naše družstvo. Vratislav Týzl obsadil třetí, Pavel Brejcha čtvrté, Ondřej Svoboda páté a Roman Goč šesté místo. Tato vyrovnanost rozhodla o vítězství v disciplině celkovým časem 82,97 sekundy. Tentokrát to bylo těsné. V ženách obsadila Eliška Týzlová čtvrté místo časem 21,70 s. Ihned následoval soutěžní pokus SDH Rabí v požárním útoku. Díky prasklé hadici předčasně ukončen. Neplatný pokus měli i naši mladíci. Došlo k rozpojení hadice B od rozdělovače. Jediný platný pokus prvního kola požárního útoku měli muži SDH Štěpánovice. Dosáhli času 31,05 s. Druhé kolo přineslo všechny platné pokusy. Naši muži předvedly spolehlivý výkon a dosáhli času 33,41 s. V disciplině obsadili druhé místo. Celkovým součtem umístění 4 body, dosáhli vítězství v okresním kole požárního sportu. Kvalifikovali se do krajského kola, které proběhne v neděli 26. 6. na atletickém stadiónu ve Stříbře. Našim hasičům gratulujeme k tomuto úspěchu. Chtěl bych oslovit fandy požárního sportu, rodiče soutěžících, příbuzné a známé, aby zauvažovali o cestě do Stříbra. Kluci by si zasloužili, abychom je tam podpořili. Pokud by byl zájem, dopravu budeme řešit společně. Foto a výsledky ve fotogalerii. Video ve videogalerii.

Okrsková soutěž 2022

V sobotu 28. 5. 2022 od 13 hodin proběhla soutěž okrsku 31 ve sportovním areálu v Dolanech. Dvouletá pauza se projevila v počtu soutěžních družstev. Chyběli muži ze Svrčovce (ženy už více ročníků), za což byl rád domácí sbor z Dolan, protože dva soutěžící ze Svrčovce doplnili tým SDH Dolany. Proti poslednímu ročníku soutěže chyběly i ženy z Dolan. Pro ženy z Malechova to znamenalo, že nemají žádné soupeřky. Soutěžní klání doplnily ukázkou požárního útoku děti SDH Dolany, požární útok v disciplině požární sport v rámci přípravy předvedli naši mladí muži. Soutěžilo se v chladnějším, ale slunečném počasí, které přilákalo velmi slušnou diváckou návštěvu. Kvůli dvouleté pauze byla sportovní úroveň slabší. Předvedenými výkony vyčnívali naši mladí muži, kteří předvedli velmi rychlou štafetu, i když s jedním zaváháním, a velmi zdařilý požární útok. Dojem z požárního útoku našich žen kazily problémy se strojem a nedostatek vody v kádi. Po dlouhé odmlce potřebovala požární stříkačka vyladit drobné detaily. Velmi pozitivním faktem bylo, že v soutěžních družstvech mužů i žen SDH Malechov se poprvé objevilo hned několik nováčků příchozích z dětské kategorie. Foto a výsledky soutěže najdete ve fotogalerii.

Valná hromada SDH

Členové výboru se jednomyslně dohodli na odložení plánované valné hromady, která měla proběhnout v termínu 14.1.2022. Hlavním důvodem je další probíhající vlna Covidu a s ní spojená opatření proti jeho šíření.

Neoficiální a neformální valná hromada bude s největší pravděpodobností uspořádána v letních měsících na hřišti a bude spojená s nějakou kulturní akcí (pouťové odpoledne).

Děkujeme za pochopení.

Kanada – městem i přírodou

Přednáška o cestách východní Kanadou až za hranice USA. Desítky snímků z hlavního města Ottawy, Toronta, Montréalu, Národního parku Mont-Tremblant, Niagarských vodopádů a nejlidnatějšího města USA – New Yorku.