Oslavy 100 let SDH

Na této stránce budeme průběžně zveřejňovat informace k blížícím se oslavám:

  • termín oslav 10.8.2019 na hřišti v Malechově
  • V současné době, u příležitosti oslav 100 let hasičů, připravujeme neoficiální sraz rodáků Malechova a Výrova (Dolany u Klatov), který se uskuteční v r. 2019. Rádi bychom Vás touto cestou požádali o spolupráci s pozváním těch, kteří v Malechově a Výrově již nebydlí, ale jsou místními rodáky nebo jsou s našimi obcemi jinak spjati, a neměli by podle Vás na této akci chybět. Díky zákonu o ochraně osobních údajů a evropské směrnici o GDPR jsme nuceni požádat naše spoluobčany o zaslání adresy na mail sdhmalechov@email.cz. Předejte prosím tuto žádost Vašim příbuzným a přátelům, o kterých víte, že mají naší obec v srdci a chtěli by tu s námi být. Každý je vítán.
    Za tuto pomoc Vám děkujeme a věříme, že se nám společně podaří uspořádat příjemné odpoledne plné zábavy a milých setkání.