Podzimní kolo hry Plamen Eurocamp Běšiny

V sobotu 18. 10. odpoledne jsme odcestovali s oběma družstvy dětí na podzimní kolo hry Plamen. I tentokrát soutěž probíhala za slunečného počasí, ale na rozmočené a částečně rozbahněné trati, na které už před námi soutěžilo kolem šedesáti družstev. Na obou stanovištích vše probíhalo hladce bez zdržení. Občas někdo neustál doběh svého úseku a při dobržďování upadl. Starší dětí rozběhly svůj pokus jako první. Po překonání žebříkové stěny jsem si oddechl i ostatní úseky byly běžené na jistotu. Výsledný čas byl pomalejší než jsme zvyklí, děti ale splnily úkol a zaběhly jistě. Před druhým pokusem jsme museli očistit půlspojky hadic, které byly pořádně zablácené.  Průběh druhého  pokusu  vypadal o něco lépe než první. Děti získaly sebejistotu a daly do pokusu, co umí. Dobře zaběhnutý byl i úsek rozdělovače s hadicemi až po připojení proudnice, tady jsme trochu ztratili. Výsledný čas  znamenal třetí místo v disciplině. Pak se opakovalo očištění půlspojek a nastavení přileb pro mladší děti. Těm se první pokus povedl jistě. Hodně jsme si oddechli. Děti se ještě stabilně nedokážou vyvarovat chyb. To se stalo v druhém pokusu, zdál se mi rychlejší, ale došlo k předčasnému vyběhnutí při předávce jedné z dívek. Pokus byl neplatný. Výsledné čtvrté místo bylo nadějné o sekundu horší než  třetí kolektiv Nýrska.  Přesunuli jsme se na stanoviště závodu požárnické všestrannosti na hranici plnění časového harmonogramu. Vše dopadlo dobře a na trať začaly vybíhat jednotlivé hlídky pro ZPV. Všeobecně se dá říci, že děti dobře střílely. První hlídka starších dětí doběhla se třemi trestnými body ze střelby. V tu chvíli se zdálo, že jsou první, protože měly o jedenu trestnou sekundu méně než největší soupeři.  V první hlídce jsou děti od deseti do čtnácti let a dalo se předpokládat, že soupeři budou rychlejší, což se potvrdilo u první hlídky Bystřice, která byla o dvě minuty rychlejší. Výsledek by stačil na druhé místo, jenže děti chybovaly v azimutu. Tato chyba nás odsunula na třetí místo v disciplině. Mladší družstvo začalo na střelnici velmi dobře pět trestných minut je mladší kategorii velmi dobrý výsledek. Děti dobře zvládly i další stanoviště, bohužel ztratily tři minuty při překonávání vodorovného lana a el i za špatně uvázaný uzel. I tak jejich výkon považujeme za velmi dobrý znamenal třetí  místo v disciplině a třetí místo i celkově po podzimních disciplinách hry Plamen, tak jako děti ve starší kategorii. Foto ve fotogalerii. Výsledky zde.

Komentáře nejsou povoleny.