soutěže děti

Páté kolo dětské hasičské ligy v Malé Vísce

Po soutěži v Rabí jsme jen těžko hledali termíny posledních společných tréninků před Malou Vískou. Nácvik deset dní před soutěží je pro nový tým dlouhá doba.  V pátek, den před soutěží nám už další trénink neumožnilo deštivé počasí.  Věděli  jsem, že to není dobře, ale nechtěli jsme riskovat zranění dětí. Sobotní počasí bylo přece jen bez deště, ale trávník na kterém se soutěžilo byl nasáklý jako houba.  Pouťový pohár proběhl v termínu 13.8. na dvou základnách. Na krajní základně předposlední kolo Pošumavské hasičské ligy dospělých a na zadní základně poslední kolo dětské hasičské ligy, střídavě děti – dospělí. Při velkém počtu soutěžících a diváků byl trávník od neustálého přecházení lidí velmi rozbahněný, bylo těžké přesunovat i stříkačkou a další vybavení. Ve starší kategorii dětí soutěžilo 12 družstev a  v mladší 9 družstev. Tentokrát vzhledem k velkému počtu soutěžních družstev jen jedním soutěžním pokusem.  I tentokrát  jsme byli  v nejsilnější sestavě . Chtěli jsme fandit na vedlejší základně běžícímu týmu Tupadel, za který běhají i tři naši nedávní mladí hasiči, jenže naše soutěžní pokusy následovaly těsně po sobě. Původně jsme měli soutěžit dříve, ale naše příprava se tentokrát protáhla. Stačili jsme zatleskat vydařenému požárnímu útoku tupadelských, ihned potom následoval náš soutěžní pokus. Při doběhu k základně uklouzl chlapec u rozdělovače, naštěstí pád ustál. Hoši rychle sešroubovali koš, ale sešroubování savic bylo pomalejší. Musel jsem déle sát, ale  výstřik vody z proudnic proběhl mezi patnáctou a šestnáctou sekundou.  Nástřik probíhal na terče sklopky, bohužel tady přišlo naše zaváhání, prostříkali jsme na pravém proudu. Výsledný čas 20,46 sekundy v této sestavě nepočítáme mezi podařené. V porovnání s loňským rokem pomalejší o 3,5 sekundy. Možná nám scházelo loňské povzbuzování Tupadelských při našem soutěžním pokusu, zejména mexická vlna .  Nebyla však možnost nápravy druhým pokusem a tak na nás zbylo nepopulární čtvrté místo. Po obměně sestavy po jarním kole, ještě nedokážou děti zabíhat stabilní časy, při tréninkovém výpadku se dalo nějaké zaváhání očekávat. I o letošních prázdninách, na rozdíl od dřívějších let jsme větší část prázdnin  věnovali přípravě požárního útoku. Zkušenosti ze všech tří soutěží jsou hlavně vkladem do jarního kola, kdy na nácvik požárního  útoku už nezbývá tolik času.  Děti skončily v celkovém hodnocení ligy na pátém místě, protože při úzkém kádru jsme dokázali sestavit družstvo jen na tři kola ligy. Všem dětem bych chtěl poděkovat za přístup a nasazení. Foto zde. Výsledky soutěže a videozáznam (u výsledkové listiny) zde.

Čtvrté kolo dětské hasičské ligy Rabí

Poslední prázdninovou sobotu jsme se s  dětmi zúčastnili čtvrtého kola dětské hasičské ligy v Rabí.

V průběhu prázdnin jsme se scházeli hůře a v menším počtu, až konec prázdnin tomu udělal přítrž.

Na soutěži jsme už byli byli kompletní a se svou technikou.  Soutěž probíhala v pohodové

atmosféře za hezkého počasí.  Soutěžilo deset družstev starší  kategorie a čtyři družstva v mladší

ve dvou kolech.  Po několika letech jsme měli tu čest  soupeřit s dětmi z Hradiště (okres Plzeň-město),

přijely také děti ze Stanětic (okres Domažlice).  První pokus se dětem povedl velmi slušně.  Již

tradičně s rychlým našroubováním koše a nabráním vody. Ve předu trochu neuspořádaný pokus,

rozhodující byl ale čas  17,75 sekundy. Po prvním kole znamenal průběžné třetí místo. Ve druhém

kole většina týmů zaznamenala horší časy kromě Bystřice, která se dotáhla těsně za vedoucí  Žihobce.

Nebyli jsme výjimkou a ani nám se druhý pokus nepovedl  podle představ. Tentokrát jsme musel déle

sát a nepovedl se nám úplně rozdělovač, výsledný čas byl 21,75 sekundy.  V pohodové atmosféře

jsme prožili příjemné dopoledne. Nadějný byl i dosažený čas při třech změnách po jarním kole

hry Plamen. Výsledky zde. Foto, výsledky a video  zde.

Druhé kolo dětské hasičské ligy Bystřice nad Úhlavou

V sobotu 28.6. se družstvo starších dětí zúčastnilo 2. kola dětské hasičské ligy.  Proti požárnímu útoku na Plameni v Červeném Poříčí  jsme museli udělat v sestavě tři změny.  Vědomi si těchto změn, poctivě jsme na soutěž trénovali. Poslední dva tréninky byly se Sabčou Rohrbacherovou, která běžně soutěží v mladším družstvu. Soutěže se zúčastnilo dvanáct týmů starší kategorie a pět týmu mladších. Každý tým měl dva pokusy, nástřik probíhal na terče – sklopky. Pro naše děti  to byla změna proti jiným soutěžím. V tomto termínu jsem byl na dovolené a neměli jsme ani vlastní požární stříkačku, která byla porouchaná.  Stroj i s jeho obsluhou zajistil vedoucí pořádajícího kolektivu Luboš Matheisl.   První pokus v nové sestavě začaly děti zdařile, bez komplikací  sestavily přívodní vedení  a zavodnily jej, spolehlivě pracoval i chlapec na rozdělovači.  Oběma dětem na proudech bylo deset let a tempo útoku bylo pro ně rychlejší, ale po doběhu na pozice rychle ukončily pokus přesným nástřikem. Výsledný čas byl 19,57 sekundy znamenal průběžnou třetí pozici.                                                                                                                                                             Příkladná byla práce dětí před oběma soutěžními pokusy na základně. Při mé neúčasti na soutěži pracovaly absolutně samostatně a rychle, kolega Zdeněk Sláma je velmi chválil. Druhý pokus děti zahájily rychlým sešroubováním savic a nabráním vody. Tentokrát nestihl doběhnout včas na svoji pozici chlapec s rozdělovačem. Proudaři  stříkali na terče z větší vzdálenosti a vše se zdrželo. Výsledkem byl čas 20,82 sekundy.  Do celkových výsledků se započítával čas 19,57 z prvního kola, který stačil na celkové páté místo v soutěži a odpovídal časům dosaženým v trénincích. Vystoupení dětí na soutěži hodnotíme jako úspěšné vzhledem ke změnám, které proběhly na jednotlivých postech po odchodu nejstarších dětí. V závěru bych chtěl poděkovat pořádajícímu SDH za pomoc, díky které jsme se soutěže mohli zúčastnit. Děkuji také dvěma členům obou našich SDH, kteří pomohli s dopravou a dovozem vybavení. Foto zde. Výsledky zde.

Jarní kolo hry Plamen Červené Poříčí

V sobotu 17.5. proběhlo v Červeném Poříčí okresní  kolo hry Plamen. Zúčastnily se ho obě družstva našich dětí.  Soutěž probíhala ve velmi chladném počasí. To zanechalo následky na zdravotním stavu dětí a poznamenalo i sestavu u starších. Nemohli se zúčastnit dva chlapci, zrovna ti nejrychlejší. Výpadek jednoho z nich jsme museli řešit pět dní před soutěží povoláním jiného chlapce, který předtím na vlastní žádost, ukončil činnost.  Nebyli  bychom schopni  sestavit družstvo pro útok CTIF. Druhého nahradila již dříve dorostenka Klára Kabelková, její  věk odpovídal podmínkám soutěže.  Mladší družstvo bylo kompletní až těsně před soutěží.  U těchto dětí se výpadek v přípravě projevil ještě více.  Poznamenal zejména štafetu požárních dvojic.  Velmi úzký kádr dětí, nám neustále komplikuje činnost. Jak už se stalo zvykem, soutěžit jsme začínali podle harmonogramu až později. První disciplinou byl běh na 60 s překážkami. Soutěže se zúčastnily naše dvě dívky. Bohužel jsem jejich  pokusy neviděl, okolnosti byly hodně nešťastné. Eliška Kabelkové časem 15,97 sekundy soutěž vyhrála, Lucie Tůmová se nedokázala vyrovnat s kluzkým terénem a v obou pokusech uklouzla u rozdělovače. I přes to dosáhla třetího nejrychlejšího času 17,54 sekundy.  Soutěže se chtěl zúčastnit i Tomáš Sláma, ale jeho zdravotní stav byl na hraně, nechtěli jsme riskovat problémy v kolektivních disciplinách. První z nich byl útok CTIF.  Nejdříve soutěžily starší děti. Bohužel se nám nepodařilo navázat na dobré výkony v trénincích.  Dva překruty a pomalejší pumpování na džberovce znamenalo podprůměrný čas. Pomohlo nám to, že v našem okrese se tato disciplina několik let neběhala a dosažený čas stačil na druhé místo v disciplině. Družstvo mladších mi mile překvapilo a předvedlo vydařený pokus, který znamenal čtvrté místo v disciplině. Další disciplinou byla štafeta požárních dvojic. Opět ji plnilo nejdříve starší družstvo. V této disciplině jsme udělali největší chybu, chybu školáckou. Špatně jsme rozvinuli hadici u hydrantového nástavce. Ta se rozvinula přímo pod nohy druhé dívky, která už nestačila zareagovat, bohužel se nám nepodařilo ani navíjení hadice. Čas po desetisekundové penalizaci byl katastrofální. Druhá parta předvedla svůj obvyklý  výkon a dosáhla stejného času jako první družstvo po penalizaci. Důsledkem bylo až třinácté místo v disciplině. Ani mladší se nevedlo lépe.  Dobře rozběhnutou štafetu pokazilo oběhnutí natažené hadice z druhé strany při jejím sbírání. Vše zavinila dlouhodobá absence chlapce. Výsledkem bylo 11. místo v disciplině. K plnění dalších disciplin starší děti mohly přistoupit bez nervozity, situace se zdála beznadějná. Štafetu 4 x 60 metrů obě dívky velmi dobře rozběhly, přidal se i hoch na úseku hasícího přístroje. Bohužel ani v této disciplině to nebylo bez chyby. Opět jsme měli problém na rozdělovači a ztráta byla více než sekundová. Měli jsme ale štěstí v neštěstí, čas 49,46 sekundy stačil na vítězství v disciplině o dvě desetiny sekundy.  I mladší děti štafetu rozběhli slušně, ale opět se nedokázaly vyvarovat chyby, tentokrát to byla předávka mezi třetím a čtvrtým úsekem. Při upadnutí proudnice ji sebral přebírající místo předávajícího, přišla další penalizace a desáté místo v disciplině. Přesunuli jsme se na stanoviště požárního útoku, na řadu jsme šli téměř ihned. Na nervozitu nezbyl ani čas. I požární útok rozběhly starší děti velmi dobře, excelentní bylo zejména sestavení přívodního vedení. Opět ale přišla chyba a to při nástřiku. Dívka na levém proudu neustála výstřik vody a než se dostala zpět do pozice prostříkali jsme téměř dvě sekundy, což při nabité konkurenci v této disciplině stačilo na čtvrté místo časem 24,55 sekundy. Na vítěze jsme ztratili necelé dvě sekundy. Mladší děti se ihned začaly připravovat na stejné základně. Začátek byl dobrý, připojení koše i půlspojek proběhlo hladce, ale chlapec nesoucí rozdělovač nestačil doběhnout na svoji pozici – voda byla rychlejší. Proudařky stříkaly z větší vzdálenosti což znamenalo delší nástřiky. Výsledek i přesto nebyl špatný. Špatné nebylo ani sedmé místo v disciplině.

Po všech těch karambolech, které jsme na soutěži prodělali, jsem vůbec netušil, jak dopadneme v celkovém pořadí. Pro mladší  děti  to byl první kompletní Plamen. Velmi se projevily dlouhodobé výpadky některých. Neustále se měnila sestava pro jednotlivé discipliny. To vše se naplno projevilo při soutěži.  Starší děti  skončily  druhé, těsně před třetím Strážovem. Poslední  tréninky před soutěží  se nám velmi vydařily, na soutěži samotné se nám je ale nepodařilo zopakovat. My jsme se skupinou starších dětí ze soutěže zajeli na zmrzlinu, bylo jasné, že pro tři z nich to byla poslední soutěž Plamene. Od dvou dívek dorostenek jsme se dozvěděli, že dorostenecký program nedovolí naše další společně působení v dětské hasičské lize. Dívkám jsme poděkovali a popřáli mnoho úspěchů v dorostu. Foto a video ve fotogalerii. Výsledky zde.

Mikulášská besídka

Po několika letech jsme se rozhodli uspořádat mikulášskou besídku. Po domluvě se zaměstnanci obce byl vybrán termín 14.12. Na další schůzce jsme pro mladší děti vybrali básničky. Část dětí hraje na hudební nástroje. Náš svrčovský kolega Zdeněk Sláma společně se svojí ženou z nich sestavili orchestr.  Společně s dětmi  nacvičili koledy. Starší děti celý program uváděly. Mluvily  o zimních tématech, tak abychom si v tom každodenním shonu uvědomili, že se blíží Vánoce.  Na závěr besídky přišel čert a Mikuláš a všem přítomným dětem rozdali balíčky. Besídka byla i příležitostí pro občany obce, aby se společně sešli. Po ukončení oficiální části zůstaly i děti a společně si hrály. Foto ve fotogalerii.

Dětský bowling.

V sobotu 9.11. nás pozvali hasiči ze Svrčovce na dětský bowling. Odpoledne jsme se sešli v  bowlingbaru na Plánické ulici. Měl jsem trochu obavy, jak bude vše probíhat, účastnily se děti obou našich společných družstev. Akce měla hladký průběh i mladší děti zvládaly techniku hodů, tak abychom dráhu nepoškodili. Našli se i talenty pro tuto hru.  Nezůstalo jen u házení koulí, vyzkoušeli jsme spoustu dalších atrakcí, které bowlingbar nabízí. Děti si odpoledne skvěle užily, akce byla příjemným zpestřením po dvouměsíčním nácviku podzimních disciplin Plamene.

Podzimní kolo hry Plamen 19.10. v Horažďovicích

V sobotu 19.10. nezvykle odpoledne jsme odjeli s oběma družstvy dětí na podzimní kolo hry Plamen do Horažďovic. Byl hezký slunný den, při kterém bývá ráno v tomto období mírný mrazík. Pro štafetu CTIF bylo výhodou, že odpoledne už je sucho. Trať štafety CTIF byla postavena v parku u řeky, ve stínu stromů, díky tomu tam byla pěkná zima. Počkali jsme, až štafetu doběhnou družstva před námi. Družstvo mladší kategorie startovalo jako první. Chyběl chlapec, který běhá poslední úsek s rozdělovačem a hadicemi, které spojuje. Nahradila ho jedna z dívek. Bohužel při jedné předávce dětem vypadla proudnice a sebral ji ten přebírající místo předávajícího. Pokus byl pěkně provedený, ale neplatný. Druhý pokus děti zvládly bez chyb a dosažený čas nebyl vůbec špatný. Družstvo starších zvládlo svůj první pokus na jistotu za 94 sekund ,což byl podobný čas jako v Běšinech. Mezi pokusy jsme děti pochválili a snažili se je vyburcovat, aby do druhého pokusu daly vše, co umí. Netušil jsem, že výsledný čas bude o tři sekundy rychlejší, pokus byl platný a bez trestných sekund. Okamžitě jsme si v  duchu srovnávali čas s bystřickou štafetou  zaběhnutou v Běšinech, byl zhruba stejný.  Před všestranností jsme s dětmi prošli vše, v čem si nebyly jisty. Pak už jsme se přesunuli ke startu závodu požárnické všestrannosti. Po cestě jsem dozvěděl čas bystřické štafety CTIF, který byl zhruba o tři sekundy rychlejší než náš.  Do požárnické všestrannosti startovala první hlídka mladších dětí. Po jednom družstvu startujícím mezi námi odstartovala méně zkušená hlídka starších dětí a po nich pětice těch nejlepších. Hlídka mladších se nedokázala vyvarovat chyb, opět se jich dopustila na všech stanovištích. Většina dětí je ve druhé nebo třetí třídě, byla to jejich druhá soutěž v této disciplině. Ještě potřebují čas. Pak doběhla druhá hlídka starších. Kromě vynikající střelby nebylo za co děti chválit. Některým jsem na zpáteční cestě velmi důrazně vytknul jejich nezodpovědný přístup. Pak naštěstí přiběhlo zkušenější družstvo. Jeho členové nejenže skvěle zastříleli, ale na soutěžní kartě jinak neměly žádné trestné minuty. Tady jsme mohli chválit za skvěle zaběhnutý závod. Takovou střelbu nepamatuju za celou svoji působnost u mladých hasičů ( v každém družstvu 1 trestná minuta).  Děti se oblékly, doplnily tekutiny a mohli jsme odjet domů. Cestou jsme se ještě zastavili na zmrzlině. Druhý den z výsledků jsme se dozvěděli, že děti z prvního družstva špatně stanovily azimut, ale díky skvělé střelbě i tahle pětiminutová penalizace stačila na první místo v disciplině, které děti získaly díky rychlejšímu času na trati při shodných trestných minutách s kolektivem z Dlažova . Ve štafetě CTIF obsadily druhé místo. Celkovým součtem umístění  v disciplinách vedou s dvoubodovým náskokem. Mladší družstvo dokázalo štafetu CTIF zaběhnout na pátém místě, což je i příslibem pro jarní discipliny, které jsou spíše běhavé. Požárnickou všestrannost dokončily tyto děti na 14 místě. Celkově po podzimním kole jsou devátí, což je slibným výsledkem. Foto ve fotogalerii sboru.

Memoriál Vojtěcha Babky 5.10. v Běšinech

V sobotu 5.10. ráno jsme odjeli s dětmi obou kategorií na Memoriál Vojtěcha Babky do Běšin. Soutěž se stala poslední přípravou před podzimním kolem hry Plamen. Při slavnostním nástupu  jsem uvítal, že se zde účastní přední družstva okresu. Přes plán pořadatelů rovnoměrně rozdělit družstva do obou disciplin soutěže, nakonec všichni začali soutěžit na štafetě CTIF. Ráno bylo velmi studené a na řadu jsme šli předposlední, doufal jsem, že děti neztuhnou tak, aby si způsobily nějaké zranění a nenastydnou. Nejprve šly na řadu ty mladší. Předvedly slušný výkon bez chyb. To bylo důležité, disciplina měla proti plameni jen jeden pokus. Pak už šly na řadu děti starší kategorie, v trochu pozměněné sestavě. Předvedený čas předčil naše očekávání, děti překonaly čas oproti tréninkům téměř o tři sekundy. Někteří nás svými výkony velmi potěšili. Atmosféra vykonala své.Z předvedeného výkonu jsme měli radost. V rukávu jsme při tom měli ještě jednoho žolíka kterým byla Lucie Tůmová, která se této soutěže neúčastnila. Než jsme přešli na stanoviště požární všestrannosti, zopakovali jsme zejména s nováčky vše, v čem si nebyli jisti. Pak jsme se odebrali  na stanoviště startu všestrannosti. Začínaly opět mladší děti. Pro ně tohle byla soutěžní premiéra v této disciplině. A jako nováčci se chyb nedokázaly vyvarovat. Soutěž právě slouží k tomu, abychom na tom ještě mohli zapracovat. Potom vyrazila zkušenější hlídka starších. Trať oběhla velmi rychle. Potěšující byl hlavně fakt, že na trati nasbírala jen tři trestné minuty za střelbu a to ještě u chlapce kterému se při střelbě rozbila vzduchovka, ostatní byli bez trestných bodů! Na závěr vyběhla na trať druhá hlídka. U ní byla sice horší střelba – 7 trestných minut, ale ostatní bez trestných bodů. Při návratu do areálu Eurocampu jsme se dozvěděli, že první družstvo Bystřice bylo na štafetě CTIF  rychlejší. Děti z prvního družstva dostaly na stanovišti střelby od rozhodčích informaci,  že jsou v této disciplině nejlepší. Po přestávce na občerstvení následovalo vyhlášení výsledků.  Družstvo mladších dětí skončilo 6. Starší obsadilo druhé místo. Možná byli trochu zklamaní. Požádal jsem pořadatele, aby nám poslali výsledky obou disciplin, těch jsme se bohužel nedočkali. Osobně jsem byl za druhé místo rád. Byli jsme tak trochu schovaní a nemuseli na sebe brát roli favorita.  Pořadatelům bych chtěl poděkovat za možnost otestovat obě discipliny v ideálním čase před podzimním kolem hry Plamen. Foto ve fotogalerii sboru.

Branný závod v Chodské Lhotě 21.9.2013

V sobotu 21. 9. ráno jsme ve skupince pěti dětí starší kategorie a dvou dorostenců odjeli na branný závod do Chodské Lhoty. Počasí přálo, nebyl vysloveně slunný den, spíše bylo pod mrakem, ale příjemně. V klatovském okrese probíhalo školení vedoucích mladých hasičů, proto účast soutěžících byla o něco slabší než  v loňském roce. Pro nás je tato soutěž vítaným testem formy dětí. Pro jednu z dívek to byla soutěžní premiéra v této disciplině. Soutěž měla hladký průběh, ubylo zejména startujících  v nejmladší kategorii. Naše děti předvedly velmi slušné výkony. Společné pro všechny  byla horší střelba, jen jeden z chlapců dokázal nastřílet vše. Druhou často se opakující chybou byl špatně určený azimut. Ostatní stanoviště děti zvládly bez problémů. David Poslík a Lucie Tůmová obsadili ve svých kategoriích druhá místa. Eva Brejchová byla čtvrtá, Vaclav Poslík byl šestý, Eliška Kabelková, pro kterou to byla premiéra, devátá. Je potřeba ještě dodat, že v jednotlivých kategoriích startovali hoši a dívky  dohromady. Dorostenci Pavel Brejcha a Luboš Tůma navázali na loňský ročník a obsadili první a druhé místo.  Lucie Tůmová  a Pavel Brejcha si odvezli poháry za nejlepší dívku a dorostence. Děti z mladší kategorie se soutěže neúčastnily, protože teprve získávaly vědomosti v této disciplině. Foto ve fotogalerii sboru.

Poslední prázdninová schůzka.

V pátek 30. srpna odpoledne jsme se loučili s prázdninami pro nás netypickou schůzkou. Nácvik požárního útoku jsme vyměnili za soutěžení v různých sportech. Vše začalo soutěží o nejlepšího střelce ze vzduchovky. Byl jsem překvapen úrovní střelby, kterou děti předvedly. Potom nás kluci Slámů  učili střílet lukem na terč. Následoval fotbalový mač, který už jsme museli ukončit, protože děti nechtěly přestat. Soutěžní klání končilo vybíjenou. Ti mladší už se vybíjené neúčastnili, protože jsme rozdělávali oheň. Příjemné loučení s prázdninami  jsme zakončili táborákem. Na schůzce jsme se rozloučili s Terezou Rohrbacherovou a Petrem Maršálkem, kteří se nového ročníku hry Plamen už nemohou účastnit.